Jacobowski a Stjerbinski pro pořadatele

Název hry: Jacobowski a Stjerbinski
Autor: Franz Werfel
Překlad: Jiří Stach

Jméno souboru: Rádobydivadlo Klapý
Adresa souboru: Husova 781, 411 17 Libochovice, Česká republika

Tvůrci:
Dramaturg: Petra Richter Kohutová
Režie: Jaroslav Kodeš
Návrh scény a kostýmů: Miroslav Král
Realizace scény a kostýmů: Olga Psotová, Eva Kodešová, Jaroslav Kodeš
Hudební aranže: Jiří Cendra
Hudba: Anna Kodešová – saxofon, Tomáš Hornof – akordeon, Jiří Chadraba – klávesy
Světla a zvuk: Jan Kaška, Vít Líbal, Pavel Hurych
Inspice: Naďa Hladíková

Osoby a obsazení:

Mariana, též Zpěvačka – Lenka Svobodová – Šťastná
Jacobowski – Ladislav Valeš
Stjerbinski Tadeusz Boleslav, plukovník – Pavel Macák
Szabuniewicz, jeho ordonance – Rosťa Soukup
Tragický pán – Pavel Panenka
Madame Bouffierová, majitelka hotelu, ve 3. dějství Vdova s dvěma dětmi – Dana Cendrová
Salomon, sluha v hotelu, v 2. dějství Nadporučík – Vít Líbal
Stará dáma z Arrasu, ve 3. dějství Clarione – Liběna Štěpánová
Klementina, její vnučka, ve 3. dějství Dívka – Anna Kodešová
Lehká osoba, v 2. dějství Gineta, Marianina komorná – Jana Dobrovodská
Velitel civilní obrany, ve 3. dějství Komisař – Lukáš Burda
Pomocník velitele CO, v 2. dějství Turista, ve 3. dějství Gestapák – Jonáš Filip
Muž F, v 2. dějství Sv. František, ve 3. dějství Nesmrtelný – Luboš Fleischmann
Muž Ch, v 2. dějství Velitel četníků, ve 3. dějství Hráč v kostky – Jiří Chadraba
Muž R, v 1. dějství Řidič, v 2. dějství Věčný žid – Jakub Ružbatský
Muž H – Tomáš Hornof
Chlapec – Kristián Valeš
Mrtvý muž – Jaroslav Kodeš
Hlasy z rádia a amplionu – Petr Štěpánek j. h., Dušan Sitek j. h., Karel Vlček j. h.

Délka představení:    115 min. + přestávka. Příprava na vystoupení trvá 170 minut a bourání 30 min.
Počet účinkujících: 18 
Celkový počet osob nutných k realizaci: 23 (15 mužů, 8 žen)

Hrací prostor: hraje se v klasickém kukátku o minimálních rozměrech mezi portály 6m x 6 (8) m na šířku + 2 m forbína.  Minimální výška stropu 5 m.

Technické požadavky: Naladěné pianino! Nebo vozíme vlastní. Běžné vybavení kukátkového jeviště (horizont a šály, světla min. 15 regulovaných okruhů) + kvalitní zvuková aparatura! Možnost zavěšení vlastního horizontu ve výšce min. 5m, za kterým se prochází. V individuálních případech můžeme přivést vlastní zvukovou i světelnou aparaturu. Nutné připojení na místní elektrickou síť 380V/16A nebo 32A.

Doprava:       6 osobních aut + 1 tranzit – cena za dopravu podle vzdálenosti, splatná hotově v den představení
Cena za představení: 1,- Kč

Kontaktní osoby:   Ladislav Valeš nebo Jaroslav Kodeš
vales.l@post.cz ; tel. (00420) 723707284
sedok@atlas.cz ; tel. (00420) 739539488

Slovo o hře a inscenaci:

„Komedie jedné tragédie“ Jacobowski a plukovník (poprvé uvedena v polovině března 1944 v Martin Beck Theatre), v naší verzi Jacobowski a Stjerbinski, byla napsána na popud syna režiséra Maxe Reinhardta během pouhých deseti dnů. Werfel propojil zážitek svého vlastního dobrodružného „útěku z Marseille do Marseille“, vyprávění židovského obchodníka S. L. Jacobowitze na podobné téma, a množství židovských anekdot. Proběhlo několik sporů o autorství kusu i jeho výslednou, inscenovanou podobu. U nás byla hra několikrát uvedena nedlouho po konci druhé světové války (poprvé v Divadle na Vinohradech v režii Jaromíra Pleskota v roce 1946 – Jacobowského hrál Jaroslav Marvan, Stjerbinského Bedřich Vrbský, Marianu Marie Rosůlková). Nejslavnější verze jsou dvě, první rovněž z Divadla na Vinohradech – v roce 1995 ji režíroval Jiří Menzel (Jacobowski: Tomáš Töpfer, Plukovník: Viktor Preiss, Mariana: Marta Vančurová), a druhá z Divadla Na Fidlovačce – v roce 2005,  režie Juraj Deák (Jacobowski: Tomáš Töpfer, Plukovník: Petr Rychlý, Mariana: Tereza Bebarová).  Werfel zastával celoživotní přesvědčení, že křesťanství i  judaismus jsou jen dvě podoby téže víry. Sbližování protikladů, u nichž se to zdá nemožné, ale jež by (možná, někdy…) mohly skončit v harmonii – to je to, co nás zaujalo na „road-play“ o Židovi Jacobowském a antisemitském plukovníkovi Stjerbinském, kteří prchají před nacismem a soupeří o „Madame la France“…

Slovo o souboru:
Rádobydivadlo Klapý působí na českém amatérském divadelním poli už více jak třicet let. Za tu dobu nazkoušel soubor složený z lidí žijících v různých sídlech Ústeckého kraje, Prahy i Středních Čech přes třicet inscenací. Hraje velmi často po celé republice, zajíždí na různá pozvání i do ciziny. Dramaturgie souboru je pestrá, nicméně preferuje hry s vážnější tematikou než ty čistě zábavného charakteru. V současnosti má na repertoáru:   Maxim Gorgij – Vassa (režie V. Špirit), Pauly Vogel – Nejstarší řemeslo (režie Ladislav Valeš), Franz Werfel – Jacobowski a Stjerbinski (režie Jaroslav Kodeš). U této naposled jmenované hry jsme,  pro množství epizodních postav v příběhu, zvolili inscenační princip divadla na divadle. A nyní zkoušíme novou hru Čarodějky ze Salemu.

 ZPĚT