Petra Richter – Kohutová

Petra spolupracuje se souborem už od inscenace Slepice. Její pomoc spočívá nejen při výběru titulů, ale mluví i do koncepce každé inscenace. Mít v amatérském souboru dramaturga je nedocenitelná věc, a Petra je neobyčejně sečtělá a pracovitá. V současnosti bychom se bez ní už neobešli.