Jaroslav Kodeš

Jaroslav Kodeš, režisér, hlasový lektor a porotce. Začínal s divadlem už během studií na gymnáziu v Poděbradech. Režíroval v Rakovnickém Tylu, ale spolupracuje s řadou dalších souborů. V Rádobydivadle působí od roku 2006.Jarky Kodeše si strašně moc vážím nejen pro jeho veskrze kladné vlastnosti jako člověka, ale zároveň jako skutečného divadelního odborníka. Do Rádobydivadla vnesl jistý princip řádu a naprosto odlišný přístup ke zkouškám. Jarka je svým způsobem pedant a maximalista a totéž vyžaduje od herců. Jeho režie jsou vždy dokonale připravené, hraje se o každé slůvko, hraje se o každý centimetr na podiu…

Čím více jsou herci při zkouškách unavení, tím je Jarka svěžejší, zkrátka a dobře, některé jeho zkoušky bolí, mám tím na mysli především nás starší herce.

Ale jak výsledky ukazují, tak to stojí za to, při zkoušce aspoň malounko „trpět“.

Každé představení které Jarka u Rádobydivadla režíroval se stalo pojmem a bylo přijato vždy s velkou diváckou odezvou. Všechna jeho představení se měla možnost představit v Hronově a některá, především Amadeus a Elegie, i na mezinárodních festivalech v Německu.

Osobně za sebe, neboť jsem měl tu čest v každém jeho představení hrát, bych měl problém říci, které pro mě nejvíce znamenalo. Mám je totiž rád všechna. Byly doby, kdy jsme měli oba dva tak trochu odlišný názor na vývoj představení a nejvíce to bylo vždy v začátcích realizace, ale vždy jsem nakonec uznal, že ani na chvilku Jarka o své představě vývoje a především celkového výsledku nepochybuje. Jarka je muž mnoha řemesel, nejen že je velice kvalitní režisér, ale má dokonalé znalosti o hudbě, scénografii, svícení a zvučení a dokonce některé rekvizity umí vlastnoručně vyrobit. Je velice schopným a uznávaným porotcem při různých divadelních přehlídkách.

Chvíle, kdy jsem Jarku přesvědčil, aby u Rádobydivadla režíroval, budiž chvalořečena a blahoslavena a prohlášena alespoň na naší půdě státním svátkem.

Nechť tento chlapík s vizáží a jednáním  profesora na Oxfordské univerzitě si svou vitalitou a opravdovou láskou k divadlu dále pěstuje svůj vztah k Rádobydivadlu, neboť Rádobydivadlo jej potřebuje. Bez diskuse.

Valeš, Ladislav: Almanach 1986 – 2016