Václav Špirit

Václav Špirit – režisér, herec, divadelní pedagog a lektor. Velký přítel souboru. Na zkoušky a představení jezdí či létá až z německého Lörrachu.V roce 1982 jsem emigroval do Německa, a poté v roce 1989 jsem v jeho nejjihozápadnějším cípu na hranicích Německa, Švýcarska, a Francie, v Lörrachu, začal dělat divadlo, coby režisér. V roce 1994 byl můj soubor Gut und Edel pozván na renomovaný festival v Německu do Göppingenu u Stuttgartu. Tam bylo pozváno i Rádobydivadlo Klapý s jeho principálem Ladislavem Valešem. Hráli vlastní produkci „Hora, která porodila myš“. Diváci, ostatní soubory a já, který jediný v hledišti rozuměl češtině, byli inscenací nadšeni. Od té doby jsem viděl mnoho klapáckých představení a ve srovnání s jinými soubory v Česku i v cizině, považuji Rádobydivadlo za jeden z nejlepších amatérských divadelních ansámblů v Evropě. A když vysvětluji v Německu nebo v Česku svým divadelním přátelům, že soubor nemá vlastní jeviště, natož zkušebnu, že herci se sjíždějí na zkoušky a představení z okruhu do sta kilometrů, tak jen udiveně a nevěřícně kroutí hlavou. Od roku 1994 trvá naše přátelství a je mi velkou ctí, že mohu v posledních letech působit v souboru jako herec a režisér.